Tisztelt Lakosság!

A Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságának TKF-2/982/2/2020. sz. iránymutatásában foglaltak alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján az alábbiakról közleményt adom.

A Magyar Közlöny 104. számában megjelent a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet), amelynek hatályba lépése a kihirdetést követő 10. nap, azaz 2020. május 18-a.

A kormányrendelet 1. § (2) bekezdése értelmében a rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. A kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a hatóság (értve ez alatt a települési önkormányzat jegyzőjét is) a bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld, az e célra létrehozott e-mail címet a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

Ezen kötelezettségünknek eleget téve a bejelentésüket az alábbi e-mail címen tehetik meg: bejelentes@karancsbereny.hu

Karancsberény, 2020. 05. 15.
Séra Tamás Attila
aljegyző