Felhívás az ebek összeírásával kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban állatvédelmi tv.) alapján a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, háromévente legalább egy alkalommal eb-összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Karancsberény Község Önkormányzata az állatvédelmi tv.-ben foglalt kötelezettségének eleget téve
2019. április 05. és 2019. április 30. napja között eb összeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Alább szereplő nyomtatvány kitöltésével 2019. április 30-ig teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás. Kérjük, hogy amennyiben Ön nem tart az ingatlanán ebet, az erről szóló nyilatkozatot szíveskedjen visszajuttatni.

Az eb összeíráshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban vagy elektronikus úton letölthető a www.karancsbereny.hu oldalról.

A nyomtatványokat a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, illetve a Hivatal bejáratánál lévő levéldobozba bedobni. Aki több kutya gondozását végzi, az minden ebre külön nyomtatványt köteles kitölteni. Kérjük, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üresen részeket és ne maradjon el az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, csak azt kérjük szabadon hagyni.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy amennyiben az Ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális és valós információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok - az összeírást követően - kötelesek lesznek az adatokban bekövetkező változásokat 15 napon belül bejelenteni, illetve jelezzük, hogy vitás tulajdonosi esetekben a szomszédok tanúként meghallgathatóak.

Kérjük minden lakos tegyen eleget törvényi kötelezettségének és nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok elvégzését.

Lantos Ibolya
jegyző

Karancsberény, 2019. április 04.

Letölthető dokumentumok

Ebösszeíró adatlap 2019.04.04.

Nemleges nyilatkozat 2019.04.04.

Tájékozató eboltásról 2019.04.04.

Tájékoztató ebösszeírásról 2019.04.04.