Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az önkormányzat - három évente legalább egy alkalommal - ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján, az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Karancsberény Község Önkormányzata a 2022. évben is elvégzi a kötelező ebösszeírást, amely során az eb tulajdonosa és tartója köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, a mellékelt, illetve a község honlapján (www.karancsbereny.hu) elérhető ebösszeíró adatlapon.

Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az ebtulajdonos az elhullt ebről, mint adatváltozásról is bejelentést tegyen, az elhullt eb adatbejelentő lapon, melyet szintén közzéteszünk a község honlapján.

A 2022. évi ebösszeírás céljából kérem, szíveskedjenek az ebtulajdonosok és ebtartók az állat oltási könyvének segítségével adatokat szolgáltatni.

Az ebösszeíró adatlap/elhullt eb bejelentő adatlap visszajuttatásának módjai:

  • a kitöltött összeíró adatlap a Hivatalban történő leadása,
  • a kitöltött összeíró adatlap postai úton (3137 Karancsberény, Petőfi út 67.) történő megküldése, vagy a Hivatal postaládájában történő elhelyezése
  • a kitöltött összeíró adatlap elektronikus úton, a hivatal@karancsbereny.hu címre történő megküldése.

Ebösszeíró adatlap és tájékoztató 2022.12.14.

nyomtatvány letöltése

Elhullott eb bejelentő adatlap 2022.12.14.

nyomtatvány letöltése

Az ebösszeíró adatlapok leadásának végső határideje: 2022. december 30.

Az adatlapok további példányai beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban.

Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. § (1a) bekezdése, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § és a 3. melléklet d.) pontja alapján 30.000,- Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot vagy elhullást írásban bejelenteni.

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését a fent megjelölt módokon továbbíthatja a nyilvántartás számára.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a 4 hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a chippel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni. Ezen előírás megsértése esetén az ebtartó szintén állatvédelmi bírsággal sújtandó.

Megértésüket, együttműködésüket köszönöm!

Séra Tamás Attila
aljegyző