Álláshirdetések / Pénzügyi ügyintéző


Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2022. augusztus 31–ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3137 Karancsberény, Petőfi út 67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pont I., II. besorolási osztály, pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok végrehajtása (költségvetés elkészítése, végrehajtása, beszámolók készítése, vagyongazdálkodási feladatok), könyvelési feladatok, normatíva igénylés, lemondás, elszámolás, havi jelentések készítése a Magyar Államkincstár részére, munkaügyi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetéssel és az önkormányzati számviteli gazdálkodással kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,
 • önkormányzatnál vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási alapvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzési képesség, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • Pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lantos Ibolya jegyző nyújt, a 20/779-8204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karancslapujtői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3137 Karancsberény, Petőfi út 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KB/2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • vagy
 • Elektronikus úton Lantos Ibolya jegyző részére a kbereny@nogradmail.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Lantos Ibolya jegyző, Nógrád megye, 3137 Karancsberény, Petőfi út 67. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármesterek egyetértésével. A kiíró a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.karancsbereny.hu - 2019. március 18.
 • www.karancslapujto.hu - 2019. március 18.